Εξετάσεις

Στο Ορμονολογικό Εργαστήριο γίνονται οι εξετάσεις:

Έλεγχος άξονα Υποθαλάμου-Υπόφυσης-Γονάδων, Γονιμότητας

 • Ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH)
 • Θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH)
 • 17-β-Οιστραδιόλη (E2)
 • Προγεστερόνη (PG)
 • Προλακτίνη (PRL)
 • Sex Hormone Binding Globulin (SHBG)
 • Δ4-Ανδροστενδιόνη
 • Ολική τεστοστερόνη (T)
 • Δείκτης ελεύθερων ανδρογόνων (Free Androgen Index)
 • Ινσουλίνη
 • Anti-Mullerian hormone (AMH)

Έλεγχος άξονα: Υποθαλάμου -Υπόφυσης-Επινεφριδίων

 • Κορτιζόλη ορού
 • Κορτιζόλη ούρων 24ωρου
 • Θειϊκή Δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA-S)
 • 17-ΟΗ-Προγεστερόνη
 • ACTH

Έλεγχος άξονα: Υποθαλάμου -Υπόφυσης-Θυρεοειδούς

 • Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH)
 • Θυροξίνη (Τ4)
 • Τριιωδοθυρονίνη (Τ3)
 • Ελεύθερη Θυροξίνη (FT4)
 • Ελεύθερη Τριιωδοθυρονίνη (FT3)
 • Αντισώματα Anti-TPO
 • Αντισώματα Anti-TG
 • Θυρεοσφαιρίνη (TG)

Εξετάσεις ορμονικού έλέγχου κύησης

 • Tεστ κύησης ορού-ούρων
 • Χοριακή γοναδοτροπίνη (hCG)
 • Ελεύθερη Οιστριόλη (uE3)
 • AFP ορού, αμνιακού υγρού
 • Προγεστερόνη (κύηση)

Προγεννητικός έλεγχος για χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου

 • Combined τεστ 1ου τριμήνου (Fb-hCG, PAPP-A, αυχενική διαφάνεια) στο 1ο τρίμηνο της κύησης (10η έως 14η εβδομάδα κύησης). Η εκτίμηση του κινδύνου γίνεται με in-house software, κατασκευασμένο από τον κο Δ. Ρίζο.
 • Α-τεστ ή τριπλό τεστ (Χοριακή γοναδοτροπίνη, α-Φετοπρωτεΐνη, Ελεύθερη Οιστριόλη) στο 2ο τρίμηνο της κύησης (15η έως 20η εβδομάδα κύησης)
 • Integrated test (δείκτες 1ου και 2ου τριμήνου)
 • Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος με βάση το ελέυθερο εμβρυικό DNA: HARMONY test της Roche (Ρωτήστε το Εργαστήριο).

 

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ*

Δοκιμασία διέγερσης με LH-RH (Relefact-Gonadorelin)

Μέτρηση LH και FSH σε χρόνους 0, 30 και 60 min μετά διέγερση με GnRH (Relefact) (Πρωτόκολλο)

Δοκιμασία διέγερσης με ACTH (Synacthene)

 • Για τον έλεγχο συγγενούς υπερπλασίας των επινεφριδίων (CAH) λόγω ανεπάρκειας της 21-α υδροξυλάσης: Μέτρηση 17ΟΗ-Προγεστερόνη και Κορτιζόλης σε χρόνους 0, 30 και 60 min μετά διέγερση με Synacthene (Πρωτόκολλο)
 • Για τον έλεγχο επινεφριδιακής ανεπάρκειας (sort test): Μέτρηση κορτιζόλης σε χρόνους 0, και 60 min μετά διέγερση με Synacthene (Πρωτόκολλο)

Καμπύλη Ινσουλίνης-Γλυκόζης (OGTT) μετά από χορήγηση 75 g γλυκόζης

 • Μέτρηση Ινσουλίνης, παράλληλα με την γλυκόζη, κατά τη διάρκεια Καμπύλης Σακχάρου (OGTT test),  για την εκτίμηση των δεικτών αντίστασης στην ινσουλίνη (Πρωτόκολλο)

Διεγχειρητική μέτρηση Παραθορμόνης (PTH)

 • Μέτρηση PTH κατά τη διάρκεια χειρουργείου παραθυρεοειδεκτομής για την επιβεβαίωση πλήρους εξαίρεσης του όγκου.
* Οι Δυναμικές δοκιμασίες γίνονται κατόπιν συνεννόησης με το Εργαστήριο

Προσδιορισμός δεικτών καρκίνου

 • AFP
 • hCG
 • Θυρεοσφαιρίνη (Tg)
 • Καλσιτονίνη

Προσδιορισμός στάθμης φαρμάκων

 • Κυκλοσπορίνη*
 • Tacrolimus (FK 506)
 • Sirolimus

Προσδιορισμός δεικτών οστικού μεταβολισμού, μεταβολισμού ασβεστίου

 • Παραθορμόνη (PTH)
 • 25OH-Βιταμίνη D (25OH-Vit D)
 • b-Cross Laps (CTx)*
 • Total P1NP*
 • Οστεοκαλσίνη (Osteocalcin)*
* Κατόπιν συνεννόησης με το Εργαστήριο